Ενημερωτική ημερίδα διάχυσης και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υλοποίησε ημερίδα με σκοπό τη δημοσιοποίηση, αξιοποίηση και διάχυση των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το σύνολο των δράσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και
συγκεκριμένα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Grand Hotel Palace, με συμμετέχοντες δημότες, υπαλλήλους και μέλη / εκπρόσωποι τοπικών φορέων, υπαλλήλους και μέλη / εκπρόσωποι υπηρεσιών και συλλόγων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, υπαλλήλους και μέλη / εκπρόσωποι της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ημερίδα χωρίστηκε σε δύο ενότητες: Η 1η ενότητα αφορούσε στα περιβαλλοντικά θέματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και η 2η στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τα πεπραγμένα των προηγούμενων εκδηλώσεων.

Συνολικά οι συμμετέχοντες:
•Παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των εισηγητών.
•Αλληλεπίδρασαν με τους ομιλητές.
•Ενημερώθηκαν για το σύνολο των δράσεων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Συνολικά ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης:
•Ανέλαβε δράση για αστική αναβάθμιση (διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, προσβασιμότητα, δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αστικές – εμπορευματικές μεταφορές, προώθηση μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς, διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας).
•Προχώρησε στη δημιουργία χώρων πρασίνων σε σχολικές αυλές του Δήμου και επί της οδού Μοναστηρίου.
•Προχώρησε σε ενεργειακή αναβάθμιση και απομοίωση CO2.
•Ανέλαβε δράσεις για τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
•Ανέλαβε δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
•Προχώρησε στην προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών.
•Προχώρησε στην προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων, με έμφαση  στο σύστημα ψηφιοποίησης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.