Εργαστήρια Αστικής Θερμικής Νήσου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υλοποίησε 3 εργαστήρια – workshops με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων δράσης και κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σχετικά με τις επιπτώσεις της αστικής θερμικής νήσου. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εισηγητή τον κ. Βαρθολομαίο Αριστοτέλη, Αγρ. Τοπογράφο, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Τα εργαστήρια απευθύνονταν σε υπαλλήλους και κατοίκους του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων ήταν χωρισμένο σε 3 ενότητες:

• Εισαγωγή στο σκοπό των εργαστηρίων, επεξήγησή του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νήσου και τις αιτίες που το προκαλούν.

•Παρουσίαση τρόπων μετριασμού του φαινομένου, προτάσεις και μέτρα  αντιμετώπισης και μικρο – παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο.

• Επίσκεψη στο χώρο όπου είχε επιλεχθεί για την προσομοίωση της αστικής ανάπλασης, δηλαδή τον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου απέναντι από το Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Συνολικά οι συμμετέχοντες:

•Απέκτησαν επαρκή γνώση σχετικά με το φαινόμενο της Α.Θ.Ν., των αιτίων δημιουργίας και των επιπτώσεών της, στο περιβάλλον των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

•Απέκτησαν μια βασική εμπειρία πάνω στις μικρο – παρεμβάσεις που στοχεύουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της Α.Θ.Ν. στο αστικό περιβάλλον και θα μπορούν και στο μέλλον, μέσα από συλλογικές δράσεις να βοηθούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής τους.

•Είναι σε θέση να συνεργάζονται ομαδικά με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε επίπεδο γειτονιάς.