Ημερίδα: “Αστικές αναπλάσεις και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων”

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης υλοποίησε μία ημερίδα για τη βελτίωση, την ανάπλαση πόλεων και αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικών εκτάσεων, στο Lazart Hotel. Η ημερίδα ήταν διαρθρωμένη σε δύο ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αφορούσε στην υφιστάμενη κατάσταση σε τμήματα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης δίνοντας έμφαση σε θύλακες και ευρύτερες περιοχές εντός του αστικού ιστού που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθμιση καθώς και πολιτικές ολοκληρωμένων αναπλάσεων με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων.

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε στην παρουσίαση προτάσεων και παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί για περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη χρήση πολεοδομικών, χρηματοδοτικών και άλλων διαθέσιμων θεσμικών εργαλείων.