Μήνυμα Δημάρχου

Φίλες και φίλοι

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης δείχνοντας την ευαισθησία του στα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την περιοχή μας, υλοποιεί μεταξύ άλλων την πράξη με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης», η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος και στοχεύει στην ενεργοποίησή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών σε αυτή την κατεύθυνση. Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο περιορισμός του θορύβου, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η αστική αναζωογόνηση, η ανάπλαση και εξυγίανση υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών, είναι άλλωστε, πάντα στις πρώτες προτεραιότητες των πρωτοβουλιών και των δράσεων του δήμου.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης, δημιουργήθηκε η παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, που περιλαμβάνει: α) την εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών μέσω επιστημονικών πηγών για τα ζητήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, και β) την προβολή όλων των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης ώστε να υπάρχει καλή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου.

Σκοπός μας είναι να γίνει κατανοητή η σημασία της κοινής προσπάθειας για τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!

Λάζαρος Κυρίζογλου,
Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένη