Παιδικά Εργαστήρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 39 παιδικά εργαστήρια – workshop για τη ρύπανση και το θόρυβο. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η ενημέρωση 13 ομάδων παιδιών δημοτικού του Δήμου και άμεση ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα περιβάλλοντος που απασχολούν την περιοχή και συγκεκριμένα στα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. Τα εργαστήρια απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών, της Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Βασικοί εισηγητές των εργαστηρίων ήταν ο Μαρκίδης Ιωάννης, Μηχανικός Περιβάλλοντος – Consortis και η Μπάμπα Εβίτα, Πολιτικός Μηχανικός – Consortis.
Τα εργαστήρια διήρκησαν τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο και συνολικά συμμετείχαν 445 μαθητές από 9 δημοτικά σχολεία.

Τα παιδιά έμαθαν για τις αιτίες και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου μέσα από:

•Παρουσίαση
•Παιχνίδια
•Κουίζ
•Πειράματα

Συνολικά οι μαθητές:

•Συμμετείχαν ενεργά
•Συνεργάστηκαν μεταξύ τους
•Έμαθαν καινούργια  πράγματα
•Απέκτησαν νέες γνώσεις σχετικά με τα φαινόμενα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, των αιτίων δημιουργίας και των επιπτώσεών αυτών στην υγεία των ανθρώπων, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.
•Απέκτησαν μια βασική εμπειρία πάνω σε αλλαγές που μπορεί ο καθένας μας να κάνει στην καθημερινότητα του, που στοχεύουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου στο αστικό περιβάλλον.
•Είναι σε θέση να συνεργάζονται ομαδικά με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε επίπεδο οικίας,  γειτονιάς και σχολείου.
•Είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιβάλλον και αναμένεται να είναι πιο ενεργοί και δραστήριοι πολίτες στο μέλλον.