Ατμοσφαιρική ρύπανση

 1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα στρώμα αερίων που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Μας κρατά ζεστούς, μας δίνει οξυγόνο για να αναπνεύσουμε και είναι εκεί που καθορίζεται το κλίμα μας. Ο αέρας που βρίσκεται γύρω μας είναι απαραίτητος για την αναπνοή μας και περιέχει τα απαραίτητα συστατικά που μας βοηθάνε να ζούμε και να είμαστε υγιείς. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η προσθήκη ουσιών (ρύπων) στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν εκεί. Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από στερεά και υγρά σωματίδια και ορισμένα αέρια που αιωρούνται στον αέρα, τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Η ρύπανση μπορεί να είναι αποτέλεσμα φυσικών, ή βιολογικών διεργασιών (ηφαίστεια, θαλάσσιο αλάτι, θύελλες κλπ.) προκαλείται όμως και από ανθρώπινες δραστηριότητες και χημικές ουσίες. Αυτά τα σωματίδια (ρύποι) μπορεί να προέρχονται από καυσαέρια αυτοκινήτων και φορτηγών, εργοστάσια, σκόνη, γύρη, σπόρια μούχλας και πυρκαγιές.

Οι ρύποι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και είναι υπεύθυνη για διάφορα αναπνευστικά και άλλα προβλήματα υγείας. Επηρεάζει επίσης αρνητικά τη φύση, τα ζώα και τα φυτά.

 2.  ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΡΥΠΟΥΣ

Υπάρχουν διάφορες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης:

 • Η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο),
 • Οι μεταφορές (αυτοκίνητα, τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα κ.λπ.),
 • Η βιομηχανία (εργοστάσια, βιοτεχνίες κ.λπ.)
 • Τα νοικοκυριά (καθαριστικά προϊόντα, θέρμανση, κλιματισμός, ενέργεια κλπ.),
 • Η γεωργία και η κτηνοτροφία (χρήση χημικών, μηχανημάτων κλπ.),
 • Η διαχείριση αποβλήτων (μεθάνιο, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.λπ.).

Η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί κάποιες ημέρες και σε κάποια σημεία (κοντά σε πηγές εκπομπών) να αυξηθεί σε επίπεδα που δημιουργούν ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, όπως το νέφος. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει άμεση συσχέτιση τόσο με την έλλειψη ελεύθερων χώρων, όσο και με την υπερσυγκέντρωση βιομηχανιών και την αύξηση των αυτοκινήτων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη ρύπανση και κακή ποιότητα ζωής.

 3.  ΠΟΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στις πόλεις αποτελούν κυρίως μείγμα πολλών διαφορετικών ρύπων, από τους οποίους μερικοί είναι ορατοί, όπως η σκόνη, ενώ πολλοί είναι αόρατοι, όπως πολύ μικρά σωματίδια. Κάποιοι έχουν οσμή, όμως κάποιοι είναι άοσμοι. Είναι δύσκολο να δούμε, η να μυρίσουμε την ρύπανση, όμως αυτή υπάρχει.

Περίπου 90% του Ευρωπαϊκού αστικού πληθυσμού εκτίθεται σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν τα όρια ποιότητας του αέρα και τα οποία κρίνονται επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Κάποιοι από τους πιο συνηθισμένους και επικίνδυνους ρύπους της ατμόσφαιρας είναι:

Μονοξείδιο του άνθρακα. Είναι ένα άοσμο, άχρωμο αέριο που παράγεται από την οξείδωση (καύση) του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται φυσιολογικά από την οξείδωση του μεθανίου, στους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα. Στις πόλεις, η μεγαλύτερη πηγή μονοξειδίου του άνθρακα είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά γενικά μπορεί να παραχθεί από οποιαδήποτε διεργασία καύσης.

Διοξείδιο του θείου. Το διοξείδιο του θείου στην ατμόσφαιρα προέρχεται τόσο από φυσικές όσο και από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι φυσικές διεργασίες, όπως ηφαιστειακές εκρήξεις, απελευθερώνουν θείο. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες από τις οποίες παράγεται διοξείδιο του θείου είναι το λιώσιμο ορυκτών μεταλλευμάτων που περιέχουν θείο και η καύση ορυκτών καυσίμων. Το διοξείδιο του θείου διαλύεται στο νερό σχηματίζοντας θειικό οξύ το οποίο είναι πολύ διαβρωτικό για τα φυτά, το χώμα αλλά και τα δομικά υλικά. Το διοξείδιο του θείου προκαλεί επίσης την αιθαλομίχλη. Αυτή είναι ένα μίγμα καπνού και ομίχλης, ένας συνδυασμός διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων, προσκολλημένων σε σταγόνες νερού.

Οξείδια του αζώτου. Η κύρια ανθρώπινη δραστηριότητα από την οποία παράγονται οξείδια του αζώτου είναι η καύση καυσίμων, ειδικά σε μηχανοκίνητα οχήματα. Όταν απελευθερωθεί, το οξείδιο του αζώτου συνδυάζεται με το οξυγόνο και σχηματίζεται διοξείδιο του αζώτου. Αυτά τα οξείδια του αζώτου μπορεί να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα για αρκετές ημέρες, και στο διάστημα αυτό μπορεί να παραχθούν νιτρικό οξύ και διάφορα άλλα σωματίδια. Αυτά τα οξείδια του αζώτου παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην δημιουργία αιθαλομίχλης που περιγράφηκε προηγουμένως.

Αιωρούμενα σωματίδια.  Είναι μικροσκοπικά στερεά ή υγρά σωματίδια διασκορπισμένα στην ατμόσφαιρα. Η σωματιδιακή ύλη μπορεί να περιλαμβάνει ζωντανούς οργανισμούς, όπως βακτήρια, ιούς κτλ. Τα μη ζωντανά σωματίδια στην ατμόσφαιρα είναι σταγονίδια, καπνός, αναθυμιάσεις, σκόνη, κτλ. Σωματιδιακή ύλη σε συγκεντρώσεις απειλητικές για την υγεία μπορεί να ελευθερώνεται από διάφορες πηγές, όπως ηφαίστεια και καταιγίδες σκόνης, εργοστάσια, βιομηχανικές διεργασίες και αποτεφρωτήρες. Επειδή αυτά τα σωματίδια είναι αρκετά μικρά για να εισέλθουν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα από τη μύτη, καλούνται επίσης και «εισπνεύσιμη σωματιδιακή ύλη» και είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας γιατί είναι αόρατα.

Όζον. Το όζον είναι ένα άχρωμο αέριο που σχηματίζεται από τις χημικές αντιδράσεις μεταξύ οργανικών αερίων και οξειδίων του αζώτου, παρουσία του ηλιακού φωτός. Δημιουργείται όταν το ηλιακό φως αντιδρά με ορισμένες ουσίες που προέρχονται από εργοστάσια ή καυσαέρια. Το όζον ψηλά στην ατμόσφαιρά μας είναι πολύ χρήσιμο. Βοηθάει στην παρεμπόδιση της επιβλαβούς ακτινοβολίας από τον ήλιο. Αλλά, όταν το όζον είναι πιο κοντά στο έδαφος, μπορεί να είναι πραγματικά κακό για την υγεία μας.  Όταν τα σωματίδια στον αέρα συνδυάζονται με το όζον, δημιουργούν αιθαλομίχλη, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία μας.

 4.  ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΡΥΠΟΙ

Η εισπνοή μολυσμένου αέρα μπορεί να είναι πολύ κακή για την υγεία μας. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση έχει συσχετιστεί με ασθένειες της καρδιάς και των πνευμόνων, καρκίνους και άλλα προβλήματα υγείας. Γι ‘αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρακολουθούμε τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας από αυτήν, αλλά και να κάνουμε ότι μπορούμε για να την περιορίσουμε.

Τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του αζώτου και το όζον αναγνωρίζονται κατά κανόνα ως οι τρεις σημαντικότεροι ρύποι από την άποψη των επιπτώσεων για την υγεία. 

Πως εισέρχονται οι ρύποι στον ανθρώπινο οργανισμό ;

 • Το αναπνευστικό σύστημα (εισπνοή),
 • Το γαστρεντερικό σύστημα (λήψη τροφών και υγρών), και
 • Το δέρμα.

 

Επιπτώσεις στην Υγεία

Ένας άνθρωπος χρειάζεται περισσότερα από 10.000 λίτρα αέρα κάθε μέρα, αναπνέοντας περίπου 20.000 φορές. Άρα, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ειδικά των κατοίκων μεγάλων πόλεων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα, να επιδεινώσει την κατάσταση υγείας ατόμων που πάσχουν από καρδιοαναπνευστικές παθήσεις και αλλεργίες, και να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό σε νευρολογικό, αναπαραγωγικό, και αναπτυξιακό επίπεδο.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον “ευάλωτο” πληθυσμό, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες γυναίκες, οι πάσχοντες από προβλήματα υγείας και οι έχοντες αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Επίσης, οι άνθρωποι που εργάζονται στο ύπαιθρο, και ιδιαίτερα αυτοί που εμπλέκονται σε σωματική δραστηριότητα μεγάλης έντασης (αθλητισμός), μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ζημιές σε καλλιέργειες προκαλούνται από έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί επίσης να ξεράνει τα φυτά ή να περιορίσει την ανάπτυξή τους. Όταν τα επίπεδα του διοξειδίου του θείου ή του όζοντος είναι υψηλά, έχει παρατηρηθεί υποανάπτυξη ή και νέκρωση ορισμένων φυτών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την όξινη βροχή, η οποία οφείλεται στην οξίνιση του νερού της βροχής λόγω διάλυσης στο νερό ενώσεων του θείου και το αζώτου.

Η όξινη βροχή έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 • Τα φυτά κι η άγρια πανίδα στις λίμνες και στα ρεύματα βλάπτονται από την αυξανόμενη οξύτητα του νερού λόγω της όξινης βροχής.
 • Όταν η όξινη βροχή πέφτει σε δέντρα και δάση, αλλάζει το επίπεδο PH του εδάφους. Τα δέντρα λαμβάνουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά από τη γη γιατί είναι πολύ όξινη κι αυτό δημιουργεί δάση τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στην ξηρασία, στις αρρώστιες και στην προσβολή των εντόμων. Ως αλυσίδα επηρεάζονται και όλα τα είδη πανίδας που ζουν και εξαρτώνται από τα δέντρα και το χώμα.
 • Το όξινο νερό της βροχής μπαίνει επίσης στο σύστημα των υπογείων υδάτων και αυξάνει την οξύτητα του πόσιμου νερού μας, το οποίο να γίνει επικίνδυνο για την υγεία όλων μας.
 • Το οξύ είναι επίσης επικίνδυνο για κτίρια και μνημεία, αφού διαβρώνει τα δομικά υλικά με τα οποία αυτά έχουν κατασκευαστεί.

Εκτός από αυτό η ατμοσφαιρική ρύπανση δημιουργεί νέφος, το οποίο μειώνει την ορατότητα και την ποιότητα του οπτικού περιβάλλοντος, ενώ κάποιοι αέριοι ρύποι συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί τεράστια προβλήματα στον πλανήτη, τους ανθρώπους και τα ζώα.

σκυλος σε ποδήλατο

Επιπτώσεις στα ζώα

Οι υψηλές συγκεντρώσεις όξινης απόθεσης μπορούν να καταστρέψουν τους υδάτινους πόρους (λίμνες, θάλασσες κ.λπ.), ώστε ο πληθυσμός των ψαριών να επηρεαστεί. Έχει επίσης παρατηρηθεί έντονη θνησιμότητα μελισσών και εντόμων που βρίσκονται πλησίον βιομηχανιών. Αέρια και σωματίδια προκαλούν προβλήματα υγείας και απώλειες σε διάφορα ζώα (κατοικίδια, κτηνοτροφικά και άγρια) καθώς επίσης και στα ψάρια. Επηρεάζεται επίσης άμεσα το φυσικό  περιβάλλον όπου ζούνε τα ζώα, το οποίο είναι το σπίτι τους.

Επιπτώσεις στο κλίμα

Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το φως του ηλίου χτυπά τη Γη. Για παράδειγμα, ορισμένα αερολύματα αντανακλούν το φως του ήλιου πίσω στο διάστημα, ενώ άλλα απορροφούν το φως του ήλιου. Εξαρτάται από το χρώμα και τις ιδιότητες του σωματιδίου. Οι σκοτεινές επιφάνειες, είτε πρόκειται για ένα μαύρο μπλουζάκι, είτε για ένα σκοτεινό σωματίδιο στην ατμόσφαιρα, απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου. Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες αντίθετα, αντανακλούν τη θερμότητα του ηλίου.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου της Γης. Η καύση ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο βάζει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας. Τα εργοστάσια, τα μηχανήματα, η γεωργία, η κτηνοτροφία και τα χημικά προϊόντα επίσης εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του αζώτου (N2O), και το όζον (O3).

Τα τελευταία χρόνιά, λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, έχει παρατηρηθεί αύξηση της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ήλιος λάμπει και η επιφάνεια της γης θερμαίνεται. Τη νύχτα, η επιφάνεια της Γης ψύχεται, απελευθερώνοντας θερμότητα πίσω στον αέρα. Αλλά μέρος της θερμότητας παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα τα οποία δημιουργούν ένα στρώμα. Οι μεγαλύτερες ποσότητες από τα αέρια του θερμοκηπίου προκαλούν την ατμόσφαιρα της Γης να παγιδεύει όλο και περισσότερη θερμότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της Γης.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη με τη σειρά της ευθύνεται για το λιώσιμο των πάγων, πλημμύρες, ξηρασία και έντονα κλιματικά φαινόμενα. Όλα αυτά επηρεάζουν εκτός από τους ανθρώπους, τα ζώα, τις θάλασσες και τα φυτά.

 5.  ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα αυτοκίνητο, ή περπατάτε, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κεντρική θέρμανση ή το κλιματιστικό σύστημα, ή ακόμη όταν αγοράζετε προϊόντα, κάνετε επιλογές που μπορούν να έχουν ως συνέπεια την αύξηση ή τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ιδέες για να βελτιώσεις την ποιότητα του αέρα στην πόλη σου:

 • Οδήγησε πιο οικονομικά, οδήγησε λιγότερο.
 • Σβήσε τη μηχανή του αυτοκινήτου όταν είσαι σε στάση η περιμένεις.
 • Χρησιμοποίησε το ποδήλατό σου.
 • Μοιράσου ένα αυτοκίνητο με τους φίλους, συγγενείς ή γείτονες σου.
 • Χρησιμοποίησε δημόσιες συγκοινωνίες.
 • Φύτεψε δέντρα τα οποία παράγουν οξυγόνο και βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα.
 • Ψώνισε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν αυτό είναι εφικτό.
 • Σβήσε τα φώτα όταν φεύγεις από ένα χώρο.
 • Κάνε λιγότερη ώρα μπάνιο.
 • Χρησιμοποιήστε θερμομονωτικά υλικά στο σπίτι σας.
 • Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα αντί κλιματιστικού συστήματος.
 • Επέλεξε ανακυκλωμένα προϊόντα.
 • Ανακύκλωσε χαρτί, πλαστικό και μέταλλα.
 • Μίλησε με τους φίλους και τους συγγενείς σου και συζήτησε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σπίτι ή στην πόλη σας.
 • Συζήτησε για τους τρόπους που μπορείτε να συμβάλετε στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να προστατευτείτε από αυτήν.

 6.  ΔΕΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

 1.  Ο αέρας είναι κυρίως αέριο.
  Ο αέρας είναι παντού γύρω μας, αλλά δεν μπορούμε να τον δούμε. Τι είναι λοιπόν ο αέρας, ακριβώς; Είναι ένα μείγμα διαφορετικών αερίων. Ο αέρας στην ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται από περίπου 78 % άζωτο και 21 % οξυγόνο. Ο αέρας έχει επίσης μικρές ποσότητες από πολλά άλλα αέρια, όπως διοξείδιο του άνθρακα, νέον και υδρογόνο.
 2. Ο αέρας δεν είναι μόνο αέριο.
  Ενώ ο αέρας είναι κυρίως αέριο, περιέχει επίσης πολλά μικροσκοπικά σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια στον αέρα ονομάζονται αερολύματα. Ορισμένα αερολύματα – όπως η σκόνη και η γύρη – συλλέγονται φυσικά όταν φυσάει ο άνεμος. Μπορεί να δημιουργηθούν από φυσικές διεργασίες όπως κατολισθήσεις, σεισμοί, ηφαίστεια, αμμοθύελλες κ.α. Ο αέρας όμως μπορεί επίσης να μεταφέρει αιθάλη, καπνό και άλλα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στα καυσαέρια και παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια κ.α.. Αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 3. Ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή.
  Οι άνθρωποι πρέπει να αναπνέουν, όπως και πολλά άλλα ζώα – και φυτά! Κατά τη διάρκεια της αναπνοής, ένας ζωντανός οργανισμός παίρνει οξυγόνο από τον αέρα και εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή η διαδικασία δίνει στα ζώα και στα φυτά την ενέργεια να φάνε, να αναπτυχθούν και να ζήσουν!
 4. Το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα μπορεί να είναι καλό και κακό.
  Όταν οι άνθρωποι και τα ζώα αναπνέουν, εκπέμπουν ένα άοσμο αέριο που ονομάζεται διοξείδιο του άνθρακα ή CO2. Τα φυτά χρησιμοποιούν αυτό το αέριο, μαζί με το φως του ήλιου, για να ζήσουν και παράγουν οξυγόνο! Αυτή η διαδικασία ονομάζεται φωτοσύνθεση. Το οξυγόνο αυτό, που παράγεται χάρη στο διοξείδιο του άνθρακα, είναι απαραίτητο για να υπάρξει ζωή στον πλανήτη. Ωστόσο, μεγάλες ποσότητες CO2 παράγονται όταν τα αυτοκίνητα και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καίνε άνθρακα, πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό είναι κακό γιατί το CO2 είναι ο σημαντικότερος ρύπος που συμβάλλει στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.
 5. Ο αέρας συγκρατεί επίσης νερό.
  Κατά τη διάρκεια μιας ζεστής, σκοτεινής καλοκαιρινής μέρας, πιθανότατα να έχετε ακούσει τη λέξη «υγρός». Τι σημαίνει όμως αυτό, ακριβώς; Σχετική υγρασία είναι η ποσότητα νερού που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας πριν βρέξει. Η υγρασία μετριέται συνήθως σε ποσοστά, οπότε το υψηλότερο επίπεδο σχετικής υγρασίας – λίγο πριν βρέξει – είναι 100 τοις εκατό. Η υγρασία υπάρχει στον αέρα, αλλά δεν την βλέπουμε.
 6. Ο αέρας αλλάζει με το υψόμετρο.
  Ο αέρας φαίνεται ελαφρύς, αλλά πολύς αέρας σπρώχνεται προς τα κάτω στην επιφάνεια της Γης. Αυτό ονομάζεται ατμοσφαιρική πίεση. Αν βρίσκεστε στο επίπεδο της θάλασσας υπάρχει υψηλή ατμοσφαιρική πίεση επειδή υψηλότερα σας υπάρχει όλη η ατμόσφαιρα και πιέζει προς τα κάτω. Αντιθέτως η πίεση του αέρα είναι μικρότερη στην κορυφή ενός βουνού, επειδή υπάρχει λιγότερη ατμόσφαιρα να πιέζει. Αυτή η διαφορά στην πίεση του αέρα μπορεί να κάνει τα αυτιά σας να βουλώνουν όταν απογειώνεστε σε αεροπλάνο, ή οδηγείτε σε μεγάλα υψόμετρα.
 7. Ο αέρας είναι ένα προστατευτικό μαξιλάρι.
  Στη Γη, είμαστε αρκετά τυχεροί που έχουμε μια ατμόσφαιρα γεμάτη αέρα. Ο αέρας στην ατμόσφαιρά μας λειτουργεί ως μόνωση, εμποδίζοντας τη Γη να γίνει πολύ κρύα ή πολύ ζεστή. Το όζον, ένας άλλος τύπος αερίου στον αέρα, μας προστατεύει επίσης από το πολύ ηλιακό φως. Ο αέρας στην ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να μας προστατεύσει από μετεωρίτες. Όταν αυτοί έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρά μας, τρίβονται με τον αέρα και συχνά καίγονται σε μικρά κομμάτια πριν φτάσουν στη Γη.
 8. Υπάρχει ζωή στον αέρα.
  Πολλά ζωντανά πράγματα κάνουν τα σπίτια τους στο χώμα και στο νερό. Γνωρίζατε όμως ότι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν επίσης να βρεθούν να κρέμονται στον αέρα; Αυτοί είναι μικροσκοπικοί μικροβιακοί οργανισμοί. Παρόλο που αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να πετάξουν, μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του αέρα – μέσω ανέμου, βροχής ή ακόμα και φτερνίσματος!
 9. Ο αέρας μπορεί να κινηθεί γρήγορα και μακριά.
  Ακόμα και σε μια πολύ ακίνητη μέρα, ο αέρας γύρω μας κινείται πάντα. Αλλά όταν έρχεται ένας μεγάλος άνεμος, αυτός ο αέρας μπορεί πραγματικά να πετάξει! Η ταχύτερη ριπή αέρα που καταγράφηκε ποτέ στη Γη είναι περίπου 400 χιλιόμετρα την ώρα. Καθώς ο άνεμος στην πορεία του μαζεύει σπόρους και σκόνη και άλλα σωματίδια, μπορεί να τα μεταφέρει μίλια μακριά από το αρχικό τους σπίτι!
 10. Η ρύπανση μπορεί να χαλάσει τα  σχέδια σας.
  Η ατμοσφαιρική ρύπανση μετριέται με τον Δείκτη Ποιότητας Αέρα ή ΔΠΑ. Όσο χαμηλότερος είναι ο ΔΠΑ, τόσο πιο καθαρός είναι ο αέρας. Ωστόσο, εάν βρίσκεστε έξω όταν ο ΔΠΑ είναι πάνω από 100, είναι περίπου το ίδιο με το να αναπνέετε ότι βγαίνει από μια εξάτμιση αυτοκίνητου όλη μέρα! Τα πράγματα που προκαλούν κακή ποιότητα αέρα είναι οι δασικές πυρκαγιές και οι πόλεις με πολλή κίνηση αυτοκινήτων. Εάν ο ΔΠΑ  είναι υψηλός δεν πρέπει να περνάτε πολύ χρόνο έξω.

Τελευταία νέα: